Fundacja na rzecz ekologii i ochrony środowiska GLOB powstała 22 marca 2013 roku w Poznaniu.
Działa na terenie całej Polski, ale w szczególności województwa wielkopolskiego w zakresie szeroko rozumianej ekologii. Podstawowe cele fundacji to edukacja ekologiczna społeczeństwa, rozbudzanie i kształtowanie świadomości ekologicznej oraz działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, w którym potrzeby obecngo pokolenia mogą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Fundacja realizuje swoje cele przy współpracy z organizacjami samorządowymi, przedsiębiorcami, szkołami oraz osobami fizycznymi chcącymi prowadzić aktywność publiczną mogącą wpływać pozytywnie na realizację celów, które stawia sobie fundacja.Liczymy na pomoc finansową z Państwa strony. Wpłacając pieniądze na cele Fundacji wspieracie naszą pracę oraz przyczyniacie się do rozbudzania i kształtowania świadomości ekologicznej najmłodszych.

Nr konta bankowego: 45 2030 0045 1110 0000 0275 7490Informacja dla DarczyńcyPrzekazywane na rzecz naszej Fundacji środki pieniężne mogą podlegać odliczeniu od Państwa dochodu, na podstawie przepisów:

- darowizna osoby fizycznej do wysokości 6% dochodu - na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 14 poz. 176)
- darowizna osoby prawnej do wysokości 10% dochodu - na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654).


Zarząd fundacji:


- Karolina Kryś - prezes
- Agnieszka Wlazły - członek zarząduRada fundacji:


- Lucyna Friebe - członek Rady
- Agnieszka Olejniczak - członek Rady
- Dawid Węglarz - członek Rady
Fundacja na rzecz ekologii i ichrony środowiska GLOB formalnie i merytorycznie podlega nadzorowi Ministra Środowiska.