W 2014 r. stawiamy na najmłodszych!W 2014 Fundacja planuje zorganizować dwa projekty z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami oraz segregacji odpadów (EKO - WARSZTATY, ZIELONA LEKCJA) dla dzieci w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach.
Projekty to połączenie zajęć plastycznych i przyrodniczych. Zajęcia prowadzone będą w formie pogadanki, z wykorzystaniem aktywnych form edukacji dzieci oraz pracy zespołowej.


EKO WARSZTATY - projekt kierowany dla dzieci 4 - 5 letnich w przedszkolach

ZIELONA LEKCJA - projekt kierowany dla dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych


Członkowie Zarządu Fundacji i Rady Fundacji pozostają do Państwa dyspozycji celem przedstawienia szczegółowego programu lub zorganizowania zajęć w wybranej przez Państwa placówce edukacyjnej.