DOBRE PRAKTYKI - edukacja ekologiczna w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadówInformujemy, że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zrealizowaliśmy warsztaty ekologiczne pt. "DOBRE PRAKTYKI - edukacja ekologiczna w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów dla uczniów szkół podstawowych z terenu 4 powiatów województwa wielkopolskiego". Odwiedziliśmy wiele szkół, w których goszczono nas bardzo miło, za co pragniemy wszystkim serdecznie podziękować. Mamy nadzieję, na dalszą współpracę w kolejnych latach.