14.08.2015

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego z dnia 14. sierpnia 2015r.


08.08.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZETARG na dostawę zestawu piśmienniczego w ramach projektu "EKO-WARSZTATY - edukacja ekologiczna uczniów klas I-III w zakresie zapobiegania powstawania odpadów w trzech powiatach województwa wielkopolskiego w 2015r."


14.08.2015

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego z dnia 14. sierpnia 2015r.


08.08.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZETARG na dostawę toreb ekologicznych w ramach projektu "EKO-WARSZTATY - edukacja ekologiczna uczniów klas I-III w zakresie zapobiegania powstawania odpadów w trzech powiatach województwa wielkopolskiego w 2015r."


30.06.2015

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego z dnia 30. czerwca 2015r.


22.06.2015

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 Kodeksu Cywilnego, na pełnienie funkcji Koordynatora projektu "EKO-WARSZTATY - edukacja ekologiczna uczniów klas I-III w zakresie zapobiegania powstawania odpadów w dwóch powiatach województwa wielkopolskiego w 2015r."